1-prvni.jpg2-druha.jpg3-treti.jpg

Kurzy - GRAFIKA, kresba a malba v Černošicích

Školní rok 2017/2018

Místo konání kurzů: Černošice, Jihlavská 1292

Začínáme v týdnu od 18. září 2017.

 

Grafika, kresba a malba pro děti

               čtvrtek          15.00 - 17.00 hod.
      nebo 16.00 - 18.00 hod.

 

Grafika, kresba a malba  pro dospělé

                 středa         18.00 - 20.30 hod

 

 V letošním roce otvíráme nově třídu GRAFIKY, kresby a malby. Kurz je nejen výukový, ale i relaxační.

I dětem předškolního věku se líbí poznávat nové výtvarné techniky. Předgrafické a grafické experimenty jim umožňují pracovat s různými materiály, rozvíjet soustředění a trpělivost. Povzbuzují jejich chuť učit se nové věci. Zároveň

se dozví něco o historii, kresbě,malbě, kompozici a barvách. Navrhnou a naučí se prakticky gumotisk, imitaci Mässerovy desky, monotyp, tisk s přírodnin, s papírové a textilní koláže, z řezaného kartónu, soutisk, linoryt, suchou jehlu,

slepotisk a další.  Seznámí se s pomůckami, materiály a satinýrkou. Vše úměrně jejich věku a zručnosti. Odnesou si vlastní práce domů a na konci roku pak uspořádáme společnou výstavu.

KRESBA A MALBA jsou další oblasti naší výuky. Uhel, sepie, akvarel, pastel, tempera, akryl a kombinovaná media, to vše si zde vyzkoušíte.

Děti pracují s vodou ředitelnými barvami, dospělí mohou použít osvědčené tiskařské barvy. Nutný je pracovní oděv, některé barvy nelze vyprat.

 

Cena 2000 Kč za pololetí.
Platba poštovní poukázkou, bankovním převodem.

 

VÁNOČNÍ GRAFICKÁ DÍLNA

neděle 26. 11. 2017  10.30 - 17.00 hod.

cena 500 Kč (platba na účet 107-904 96 50 267/0100 složenkou nebo převodem)


V tomto vánočním čase si vytvoříme vlastní originální pohlednice a novoročenky, včetně vhodné obálky. Vyzkoušíme si různé techniky tisku a práce s barvami.